Nyomtatás

Minden gazdasági döntésben az Egyesület gyarapodása és a tagság érdeke kell, hogy érvényesüljön, előtérben tartva a hosszú távú érdekeket, szemben a rövidtávú megoldásokkal.

1. Tagdíj:

A tagdíjból elsősorban az Egyesület működéséhez szükséges kiadásokat lehet fedezni. A tagdíj mértékének meghatározásakor törekedni kell arra, hogy az fedezze a működési költségeket.

2. Rendezvény finanszírozása:

3. Eszköz, beszerzések:

Eszközöket az erre a célra megszerzett, elkülönített forrásokból lehet beszerezni a következők szerint:

4. Vállalkozási tevékenység:

A Vízivárosi LSE vállalkozási tevékenységet csak a Közgyűlés felhatalmazása szerint végezhet. A vállalkozási tevékenységből származó nyereség nem osztható fel, azt az alapszabályi közhasznú célok megvalósítására kell fordítani.

5. Befektetések:

Az Egyesület rendelkezésre álló szabad pénzeszközeit lekötött betétekben vagy állampapírokban tarthatja. Befektetésenként maximum 500.000 forintig. A pénzügyi befektetésekről az Elnökség dönt, a Felügyelő Bizottság egyetértésével.

6. Költségtérítési szabályok:

A gazdálkodási irányelveket a Vízivárosi Lakótelepi Sport Egyesület Közgyűlése 2011. február 25-én elfogadta.

Durmitsné Baics Rózsa
elnök